139x386_aidatbarobanner

eimza_banner

tbbkonukevi120x200
BaroBulteni

Asıl Dava İle Birleşen Ek Davada Vekalet Ücreti Yazdır e-Posta

 

amblem-zong.barosuTürkiye Barolar Birliğine "Asıl Dava İle Birleştirilen Ek Davada

Vekalet Ücreti" hakkında yazılan yazımız ve Türkiye Barolar Birliğinin,

Baromuza vermiş olduğu cevabi yazı aşağıya çıkarılmıştır

 

Sayı : 2010/652                                                                                              31.12.2010

Türkiye Barolar Birliği

Başkanlığına

Ankara

Konu: Asıl Dava İle Birleşen Ek Davada Vekalet Ücreti Hk.

 Bilindiği üzere özellikle İş Mahkemelerinde görülen davalarda fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak açılan davalarda bilirkişi raporu doğrultusunda ek dava açılmakta işbu ek davalar asıl dava ile birleştirilmektedir.

 

Pratikte ek davanın başlı başına bir dava değil asıl davanın bir parçası olarak kabul edilmesi ek dava ile ilgili vekalet ücretinin takdir edilmemesine yol açmaktadır.

Kimi dosyaların Yargıtay incelemesinden geçtiği de göze alınırsa, ek dava ile ilgili vekalet ücretinin takdiri konusunda, Barolar Birliğinden görüş alınmasına yönelik meslektaşlarımızın talepleri üzerine işbu yazının gönderilmesi gereği doğmuştur.

Birliğimizin görüş ve yaklaşımlarını meslektaşlarımızla paylaşılması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim.

 

                                                                                          Av. İbrahim Kerem ERTEM

                                                                                          Zonguldak Barosu Başkanı

 

panolara aslacak 001

panolara aslacak 002

 
BAŞKAN
İbrahim Kerem ERTEM

Site İçi Arama

avukatkart

baronet

escort bursa escort ankara escort eskisehir escort bodrum